یکشنبه 22 شهریور 1394 @ 20:39

روز ملی سینما درچه تاریخی در ایران ثبت شد؟

روز ملی سینما درچه تاریخی در ایران ثبت شد؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

یکشنبه 22 شهریور 1394 @ 20:18

چند سالن سینما در ایران وجود دارد؟

چند سالن سینما در ایران وجود دارد؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

یکشنبه 22 شهریور 1394 @ 20:12

روز ملی سینما در چه سالی در تاریخ ایران ثبت شد؟

روز ملی سینما در چه سالی در تاریخ ایران ثبت شد؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

یکشنبه 22 شهریور 1394 @ 18:55

روز ملی سینما در کدام سال تو تقویم ایزان ثبت شد؟

روز ملی سینما در کدام سال تو تقویم ایزان ثبت شد؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

یکشنبه 22 شهریور 1394 @ 18:53

روزملی سینمادرتقویم جه سالی است

روزملی سینمادرتقویم جه سالی است 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به تمام سوالات ذهن شما

( تعداد کل: 2239 )
<<    1       2       3       4       5       ...       448    >>