شنبه 31 مرداد 1394 @ 23:49

شمار فارسی زبانان جهان

شمار فارسی زبانان جهان 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به سوالات خندوانه

شنبه 31 مرداد 1394 @ 23:44

فارسی زبانان جهان چند نفرند؟

فارسی زبانان جهان چند نفرند؟ 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به سوالات خندوانه

شنبه 31 مرداد 1394 @ 23:36

تعداد فارسی زبانان جهان

تعداد فارسی زبانان جهان 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به سوالات خندوانه

شنبه 31 مرداد 1394 @ 23:30

شمار فارسی زبانان در جهان چندنفرن

شمار فارسی زبانان در جهان چندنفرن 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به سوالات خندوانه

شنبه 31 مرداد 1394 @ 23:23

شمار فارسی زبانان جهان چند نفره

شمار فارسی زبانان جهان چند نفره 

 

جهت دریافت پاسخ ، متن سوال را به شماره 3000777 پیامک کنید تا کمتر از 1 دقیقه پاسخ را دریافت کنید  

 

مرجع پاسخگویی به سوالات خندوانه

( تعداد کل: 1417 )
   1       2       3       4       5       ...       284    >>